Bởi {0}
logo
Hangzhou Jiefa Materials Co., Ltd.
Nhà cung cấp đa chuyên ngành
Sản Phẩm chính:Văn phòng phẩm Sản Phẩm, In Ấn và Bao Bì, Quà Tặng Khuyến Mại, Đảng và Sự Kiện Nguồn Cung Cấp, Thể Thao và Ngoài Trời
Total Floorspace (3,600㎡)Company Industry Experience(14 Year)Total Staff (57)Total Trading Staff (26)
1
Lựa chọn Sản Phẩm (0/20)
Click {0} to select products that you want to inquire about before clicking the Contact supplier button.